Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/qwubanfx/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Bước 6: Tạo dựng văn hóa công ty, Luật & Sở hữu trí tuệ Archives | Leon Ina Entrepreneur
Điều lệ doanh nghiệp và những điều cần biết

Điều lệ doanh nghiệp và những điều cần biết

Điều lệ doanh nghiệp công ty là một hợp đồng nhiều bên (các thành viên/cổ đông) dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận để quy định về quyền & nghĩa vụ của các bên, tổ chức quản lý, hoạt động của công ty. Điều lệ doanh nghiệp không được trái với quy định của...
Vốn điều lệ và Vấn đề pháp lý liên quan

Vốn điều lệ và Vấn đề pháp lý liên quan

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định & được ghi vào Điều lệ công ty. Lấy ví dụ như A & B cùng nhau góp vốn thành lập Công ty TNHH ABC với mỗi người góp 50% vốn điều lệ, tương đương 50.000 000 đồng....