Startup cần những “Accelerator”

Startup cần những “Accelerator”

Chào các startup founders! Bạn đang khởi nghiệp, đang mở ngưỡng cửa rất cần những lời khuyên, những người giúp đỡ bạn định hướng chiến lược sắp tới, cùng một ít vốn mồi. Thật trùng hợp, chương trình Tăng tốc khởi nghiệp – Accelerator Program trong khoảng thời...
Vốn điều lệ và Vấn đề pháp lý liên quan

Vốn điều lệ và Vấn đề pháp lý liên quan

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định & được ghi vào Điều lệ công ty. Lấy ví dụ như A & B cùng nhau góp vốn thành lập Công ty TNHH ABC với mỗi người góp 50% vốn điều lệ, tương đương 50.000 000 đồng....
Checklist dành cho người muốn tìm hiểu về Khởi Nghiệp Startup tại Việt Nam

Checklist dành cho người muốn tìm hiểu về Khởi Nghiệp Startup tại Việt Nam

Nếu bạn muốn tìm hiểu về Khởi Nghiệp tại Việt Nam, dưới đây là các checklist bạn cần phải làm! Chọn lọc, Đọc và nhận các tin tức về khởi nghiệp ( thị trường, các deal được đầu tư, …) Các trang báo đài, cổng thông tin để tìm hiểu về khởi nghiệp...
07 Bệnh Quản trị doanh nghiệp thường gặp

07 Bệnh Quản trị doanh nghiệp thường gặp

07 Bệnh Quản trị Doanh Nghiệp thường gặp ở Việt Nam nhằm giúp cho các CEO có cách thức phòng bị và tránh không mắc phải BỆNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THỨ NHẤT: MƠ HỒ VỀ CHIẾN LƯỢC Bệnh này rất nhiều quản trị doanh nghiệp mắc phải, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thể...