Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/qwubanfx/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Bước 1: Mô hình kinh doanh tinh gọn Archives | Leon Ina Entrepreneur
Khởi nghiệp tinh gọn Lean Startup và Mô hình Lean model canvas, Phần 1

Khởi nghiệp tinh gọn Lean Startup và Mô hình Lean model canvas, Phần 1

Giới thiệu mô hình Lean Startup – Mô hình Khởi nghiệp tinh gọn Khởi nghiệp thành công có thể được thiết kế bằng cách làm theo quy trình, có nghĩa là nó có thể được học, và có thể được dạy.  – Eric Ries Định nghĩa Lean Startup – Khởi nghiệp tinh gọn Đầu...