Xây dựng bản đồ hành trình trải nghiệm khách hàng – Customer Journey

Xây dựng bản đồ hành trình trải nghiệm khách hàng – Customer Journey

Xây dựng bản đồ hành trình customer journey là một bài tập giúp bạn nghiên cứu những khoảnh khắc khách hàng lần đầu chú ý tới thương hiệu, nhận thức của họ về nó, những tìm kiếm họ sẽ thực hiện, thời điểm mua hàng, sử dụng sản phẩm và những điều họ sẽ nói với người...