Startup Việt Cần Lắm Startup Việt

Startup Việt Cần Lắm Startup Việt

Kính thưa anh chị em startup Việt, Trước hết, em xin “tự thú” là em cũng như nhiều người, cười khẩy trước những ứng dụng gọi xe “made-in-Vietnam” vì ai cũng biết “kiểu như Pinride, Fastgo làm gì có cửa đấu lại Uber, Grab”.. hay...