Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa và Khởi Nghiệp

Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa và Khởi Nghiệp

Sau một vài buổi phỏng vấn 1 số bạn trẻ khởi nghiệp, Nguyên nhận thấy có 1 số lỗi kiểu ĐI-ĐÂU-CŨNG-GẶP. Cả bản thân mình cũng đã “đạp phải”. Nên hôm nay xin được share 1 tí về câu chuyện khởi nghiệp đầu tiên của mình. Thứ nhất là để tự nhắc nhở bản thân mình; thứ hai...